Moja piramidalna historia

"Bóg wyznaczył... dla każdego z nas szlak, którym musimy podążać.
Wystarczy odkryć tylko, co wyznaczył dla ciebie."

Paulo Coelho


yantraUrodziłem się, podobnie jak moja wieloletnia towarzyszka życia, Aldona, by pracować na rzecz rozwoju świadomości. 
Konstrukcje oparte na łączeniu dwóch przeciwstawnych trójkątów śniły nam się od dzieciństwa.
Trudno dziś stwierdzić, czy były to inspiracje do ich budowy czy tylko proroctwa, w jakie zawsze obfitują nasze sny. Tak czy inaczej kształt ten  "prześladował"  mnie w każdej możliwej formie. Nawet sztandar i logo szkoły, w której uczyłem historii, zawierał w sobie wyraźną, widoczną z góry Yantrę  (kliknij,aby powiększyć).

power yantraPrzedstawione na nim figury geometryczne w rzeczywistości obrazują dziedzinę wiedzy szkolnego patrona, Stefana Banacha (1892-1945), genialnego matematyka i twórcy analizy funkcjonalnej. Otoczka widniejąca wokół zewnętrznego okręgu symbolizuje poświatę, która świadczy o tym, jak szeroki zasięg
ma ta wiedza i jak silnie oddziałuje na ludzi.

power yantraW czasie, gdy nasza nieświadomość krążyła wokół mniej lub bardziej zrozumiałej figury geometrycznej, umysł zajęty był ideą duchowej wolności. 
W świecie komuny samo słowo WOLNOŚĆ stanowiło oczywistą abstrakcję, tym usilniej dręczyło nas pragnienie, by swoboda wyrażania myśli i uczuć stała się powszechnym prawem.
Jednocześnie staraliśmy się zgłębić reguły, rządzące życiem na Ziemi.
Ogrom Wiedzy, jaką poznawaliśmy we snach i mnogość  niezwykłych zdarzeń, w jakie obfitowały koleje naszego losu,zmusiły nas do poszukiwań wśród obcych kultur, religii, filozofii... W Niemczech zachwyciła nas praktyczna joga yantra,  jednak nasze poszukiwania trwały... aż jesienią 1990r. w pewnym ogrodzie po raz pierwszy na jawie ujrzeliśmy piramidę z naszych snów.


Konstrukcja wykonana z miedzianych rur do kaloryferów daleka była od doskonałości, jednak...  Stanęliśmy jak wryci! Zatopiliśmy się w Ciszę i na krótką wieczność  w ogóle przestaliśmy myśleć. Otoczyła nas Pustka, w której RZECZYWISTOŚĆ znalazła nowy początek. Poczuliśmy wewnętrzną PEWNOŚĆ, że jesteśmy we właściwym miejscu i czasie, a naszemu życiu nadany został nowy ton. 

Wiedziałem już, że nie spocznę, póki nie zgłębię tej TAJEMNICY. 


yantra

"Wiedza nie ma właściciela."
Pasteur


power yantraParę lat później odkryłem, że to samo przesłanie  "dotknęło" wielu ludzi na świecie.
W różnych zakątkach świata  słuchacze moich wykładów przynosili własne rysunki i szkice. Oglądałem więc podwójne piramidy, postrzegane na wiele indywidualnych sposobów - jako projekty, makiety i modele wykonane z klocków lego czy słomy. 
Foto  z lewej: piramida Wolfganga Christa - na hałdzie pogórniczej w Bottrop.

Q tym samym czasie zdawało się, że świat "zwariował" na punkcie starożytnego Egiptu. Piramidy pojawiały się wszędzie: w architekturze, jako motyw na papeteriach, tapetach, pościeli, jako ozdoby sklepów, muzeów, ogrodów albo jako osobne dzieła sztuki. 
Sytuacja najwyraźniej wymagała stworzenia nowych pól energetycznych i piramidalne szaleństwo zawładnęło ludzką wyobraźnią bez reszty.

Niżej: Yantry znalezione w internecie.


power yantra 

power yantraLudzie kreatywni,  ulegający "podszeptom z Góry"; artyści, architekci, rzeźbiarze...  bez zastanawiania się nad źródłem swego natchnienia zaczęli tworzyć całkiem nowe konstrukcje, oparte na pryncypiach łączenia przeciwstawnych trójkątów.
W efekcie nawet ogrodowy pająk do wieszania bielizny i wszelkiego typu  stojaki zyskały kształt podwójnej piramidy.

Wielu sensytywnych twórców odbierało przy tym subtelne przesłanie
dla ludzkości w zbliżającej się, Nowej Erze.
Na szczególną uwagę zasługuje pediatra z Moskwy, dr Michaił Pierepielicyn, autor książki "Kamień filozoficzny", a nade wszystko inicjator  DUCHOWEGO ZJEDNOCZENIA  WSZYSTKICH  OBYWATELI  ZIEM.
Jego ambitny (niestety, nie zrealizowany) projekt  przedstawiał złączone ze sobą piramidy, z których dolna, przekręcona o 45 stopni, zatopiona była częściowo w ziemi. We wnętrzu całej konstrukcji moskiewski lekarz umieścił pomieszczenie - kulę -  wirujące centrum energii, podzielone na sektory według żywiołów i znaków zodiaku. Miały się tam znaleźć miejsca do siedzenia dla ludzi, poddawanych terapii oczyszczenia, wyrównywania energii w akupunkturowych meridianach,  wzmacniania sił obronnych organizmu a także... pobudzania indywidualnych możliwości twórczych!

Dokładnie takie samo przeznaczenie mają dzisiejsze piramidy YANTRA. Dodałbym jedynie, że chodzi o te same twórcze moce, które czynią nas JEDNOSCIĄ z Twórcą, pozwalają współtworzyć otaczającą nas rzeczywistość i rozpoznać, kim tak naprawdę jesteśmy.  

power yantraOgromny wkład w zrozumienie tego zjawiska wniósł fizyk Drunvalo Melchizedek.
Zwrócił on uwagę na świętą geometrię "Mer-Ka-Ba" czyli żyjące pole energetyczne człowieka o kształcie podwójnej, trójkątnej piramidy.
Aktywacja tego pola podnosi naszą wibrację i otwiera nas na niewiarygodne możliwości, jakie - w gruncie rzeczy - posiada każdy człowiek.  

Osoby, które z samozaparciem medytują na owo pole, doświadczają transformacji świadomości i odkrywają drzemiące w nich...  twórcze moce! (Wielokrotnie się przekonałem, że obecność piramidy Yantra automatycznie uruchamia owo pole.)

Pod koniec starej Ery tkwiliśmy jeszcze po uszy w poprzednim wieku i tysiącleciu. Nie było powszechnego korzystania z Internetu czy komórek... Informacje rozprzestrzeniały się powoli. Dla większości ludzi mogło być szokiem, że idee głoszone w odrębnych zakątkach świata, tak precyzyjnie się ze sobą pokryły. Na każdym kroku zyskałem dowody, jak szeroki zasięg ma ta wiedza i jak silnie oddziałuje na ludzi.
Szczególnie NIEZWYKŁYM był dla mnie fakt, że tęsknota za duchową wolnością i wizje piramid są w istocie ściśle ze sobą połączone. - Najróżniejsze znaki na Niebie i Ziemi,  medytacyjne wizje, sny...  - wszystko  skłaniało mnie, by oddać życie tylko tej jednej sprawie. 


power yantra
z lewej: "Energie-Doppelpyramide" inż. Heinza H. Grothoffa, radiestety z Niemiec.
w środku: nakładające się podwójne piramidy na karcie Tarota Crowleya z 1947r.    - Oznacza krystalizację sytuacji, pełną jasność, wiedzę...    
z prawej: "Feng-shui Pyramide" autorstwa Esther Bartolini ze Szwajcarii. Poniżej z lewej:
Super Deluxe Giza Meditation Pyramid - z Ameryki  i z prawej dach stowarzyszenia JEZUS HOUSE w Londynie. 

power yantra       power yantra

Z reguły każda nowa myśl jest herezją, lecz gdy wielu ludzi powtarza ją w tym samym czasie, staje się nową Prawdą. I choć zjawiska tego typu, jak inspiracja, podszept, natchnienie... są powszechnie akceptowane, potrzebowałem wyjaśnić, kto "szeptał"   i coś w nas wszystkich  "tchnął".

power yantraChanneling nigdy nie stanowił wiarygodnych źródeł informacji, bo w kosmosie są WSZYSTKIE energie - tak dobre jak i złe. Nigdy nie wiadomo z kim naprawdę obcujemy -   każdy  może przedstawić się jako egipski bóg a jego wiedza, przenikając do nas przez świadomość medium, ulega znacznej deformacji.
Dlatego w toku badań wiele przekazów udało mi się potwierdzić,  niektóre okazały się tylko...  pobożnym życzeniem. Media często mieszały przesłanie dla ludzkości z własną religią lub interesem.

piramidy yantraStanąłem więc na stanowisku, by każdy z  zaangażowanych podążał własną ścieżką i badał przydatność YANTRY z własnego punktu widzenia.
Tam, gdzie niezależne wnioski znalazły wspólny mianownik, wyłoniła się wartościowa wiedza na temat korzyści, jakie można czerpać z energii piramid.  

Foto:
  kryształ fluorytu - podwójna piramida w naturze.


Kierujący naszymi poczynaniami tajemny TWÓRCA PIRAMID pozostał zagadką do czasu, aż w roku 2009 niezwykły splot okoliczności zawiódł mnie do Holandii na szamańskie rytuały ayahuasca
yantraZ przekazów, jakie wcześniej otrzymywałem wraz z żoną we snach,  wynikło, że nowa energia to klucz do wewnętrznej mądrości i mocy. 
Napływ tych informacji cechowała zawsze ta sama, niezwykła subtelność, elegancja i respekt, jakby świetlne istoty dyskretnie nam tylko służyły. - Nikt za nas nie decydował, nikt nas nie oceniał i nigdy nie straszył...  Byliśmy tylko "atakowani" wiedzą o znaczeniu nowych piramid oraz naszych własnych myśli i uczuć. 
Nie zdarzyło mi się wnioskować, abym otrzymał misję "zbawiania świata". Otrzymałem raczej coś w stylu oferty propagowania piramid w celu ogólnego wzrostu świadomości na Ziemi.
Zaangażowałem się w to, ponieważ zawsze bardzo mi zależało nam na tym OGÓLNYM WZROŚCIE 
ŚWIADOMOŚCI, choćby po to, żeby wreszcie było z kim pogadać.

Żeby skutecznie przekonać do piramid innych, sami musieliśmy być zachwyceni i pewni, a nasze życie - radosne i pełne sukcesów. Niestety, byliśmy dalecy od ideału! Potrzebowaliśmy wewnętrznej przemiany, a także dużo rzetelnej Wiedzy. 
Tak rozpoczął się dla nas CZAS poszukiwania mistrza... w swoim wnętrzu, czas czerpania Wiedzy z wielu różnych źródeł i tworzenia przestrzeni dla siebie samych. 
Przez 10 kolejnych lat żyliśmy w odosobnieniu i oddając się wytężonej pracy duchowej tworzyliśmy WIZJE, które w blasku tych niezwykłych konstrukcji szybko miały się urzeczywistniać. Musieliśmy dokładnie "rozpracować" mechanizm, rządzący naszym życiem i szczęściem, aż zrozumieliśmy  prawa, jakie kierują człowiekiem w matrixie! 
Na tej ścieżce poznaliśmy moc i znaczenie własnych uczuć. Odkryliśmy też, że na drodze do  urzeczywistnienia przeszkadzają - prócz blokad - fałszywe poglądy, naiwne ideały, skostniałe  wzorce...  W rezultacie musieliśmy zweryfikować cały dotychczasowy system wartości tak, by nasza filozofia życiowa znalazła współbrzmienie z ogólnym Wielkim Porządkiem.

Po siedmiu latach wytężonej pracy (1997r.) nasze wysiłki uwieńczone zostały najwspanialszą  nagrodą, o jakiej mogliśmy marzyć. Oboje doznaliśmy głębokiego oświecenia, za którym tęskniliśmy od dzieciństwa. Dogłębnie już pojęliśmy zasady sprowadzania bogactwa duchowego - tak w sensie materialnym jak i emocjonalnym - na Ziemię.  

yantraJednocześnie z wielką pasją przeprowadzaliśmy setki badań i gromadziliśmy doświadczenia nabywców naszych piramid... 
Niektórzy doznawali spontanicznego oświecenia, zmieniało się ich postrzeganie świata, wyostrzała się intuicja i otwierali się na rzeczywistość duchową. -  Sam byłem zaskoczony niezwykłą mocą energii nowych piramid! 
Po zdobyciu dostatecznej liczby dowodów  zaczęliśmy pisać o piramidach do czasopism ezoterycznych i wszystkich możliwych gazet.
  
yantraMarek Rymuszko, redaktor naczelny Nieznanego Swiata (marzec 2003):
"Aldona i Jarek Miroński (...) są tak wytrwałymi i zagorzałymi propagatorami piramid (...), że w interesujących naszych czytelników kręgu tytułów prasowych nie ma bodaj pisma, gdzie przynajmniej parę razy nie prezentowaliby zalet tych szczególnych konstrukcji. (...) Aldona i Jarek pozostają fenomenologii piramid (YANTRA) nie tylko absolutnie wierni, lecz co więcej, zdają się ją wzbogacać o nowe wątki i kąty widzenia. W ich wydaniu oznacza to bowiem (...) fascynację konkretną wiedzą energetyczną i duchową, a także wybór sposobu życia i bycia."   

Ponieważ nasi rodacy są bardzo mobilni, liczne artykuły i publikacje szybko docierały do najbardziej odległych krajów. Osiągały nawet wyspy, o których istnieniu nie mieliśmy dotąd pojęcia.   W ślad za nimi zaczęły podążać piramidy, a my -   dogłębnie już przekonani - z determinacją i zaangażowaniem odwiedzaliśmy centra ezoteryczne i targi Warszawy, Wiednia, Berlina czy Nowego Yorku...
yantraJeździliśmy wszędzie, dokąd nas zapraszano i  gdziekolwiek się pojawiliśmy, media nas kochały. Nasze zdjęcia ukazywały się w prasie, udzielaliśmy wywiadów do radia, występowaliśmy w TV... - Korzystaliśmy z każdej sposobności, by zachęcać ludzi do rozwoju w blasku piramid. Sygnalizowaliśmy konieczność przeprowadzenia wielkich przemian. Czasem zdarzało mi się sprzedawać piramidy jako atrakcyjne artykuły wyposażenia wnętrz lub rzeźby ogrodowe, a nabywcy - wcześniej czy później - i tak odkrywali ich ogromną wartość.

W trakcie licznych wojaży otworzyliśmy się na mistrzów duchowych różnych systemów i kultur. Zrozumieliśmy, czym jest prawdziwa TOLERANCJA. Wymienialiśmy poglądy i poszerzaliśmy swoją Wiedzę, lecz dzięki pracy z energią piramid nauczyliśmy się podążać drogą wyłącznie własnej prawdy. Wiedzieliśmy już, że odpowiedzi na wszystkie ważne pytania znajdują się w nas samych i prawdziwą wartość dla każdego człowieka stanowią wyłącznie wskazówki jego wewnętrznego głosu.

 yantra

yantraGdy przeżyliśmy coś, co nazywamy dziś "duchowym egzaminem" ,  nastał  czas, by dzielić się Wiedzą z innymi.
Rozwinięte przez nas nowe metody terapeutyczne i motywacyjne (np. złote zasady regresji) publikowane były w czołowych pismach ezoterycznych w Polsce i w Niemczech, a potem - tłumaczone  na wiele języków - krążyły w Internecie.
Foto z lewej:  warsztaty w Nowym Yorku.


 

Coraz mocniej zidentyfikowani z przesłaniem, oddaliśmy tej idei dusze, czas, pełne zaangażowanie, a cały majątek pochłonęła ich reklama.....  
Wyszliśmy z założenia, że jeśli YANTRA ma rację, ludzie będą to czuli i uda nam się zrealizować największe marzenia. I udało nam się!
Na powitanie 2000 roku, po 10 latach skupienia na tym jednym CELU wielka podwójna  piramida stanęła we francuskich Pirenejach. Jej energia miała przygotować ludzkość i otworzyć wrota Nowej Ery ....-  Spełniła już swoje zadanie. 
Już w  chwili jej wystawienia dowiedziałem się, że po roku 2012  obowiązywać będzie nowa energia, ale stosowne inspiracje otrzymaliśmy dopiero na ceremonii ayahuaski. 

yantraNiemal natychmiast po spożyciu NAPOJU BOGÓW spotkałem się oko w oko z istotą, będącą natchnieniem wszystkich budowniczych piramid na świecie. 
Dzięki bezpośrednim kontaktom ze Źródłem już nie wierzę, a wiem, że dzięki  energii piramid Yantra rzeczywiście robimy krok ku DUCHOWEMU ZJEDNOCZENIU WSZYSTKICH ZIEMIAN. 
Uzyskana przy nich ŚWIADOMOŚĆ ludzkiej jedności zachęca do kreowania lepszego bytu i do przejęcia odpowiedzialności za los. Dyskretnie popycha człowieka do dbałości o własne szczęście w ramach uniwersalnych praw Kosmosu. 
Rozstawiając Yantry na wielu kontynentach, podnosimy wibrację CAŁEJ PLANETY i skłaniamy ludzi różnych wyznań do pracy duchowej na rzecz materializacji ziemskich pragnień.
Wspólnymi siłami mamy szansę  kreować, a w konsekwencji przeżyć "raj na Ziemi".

  
Więcej na ten temat, patrz:
GŁÓWNE PRZESŁANIE PIRAMID YANTRA
YANTRA MOCY - POWER YANTRA
 yantra

Nowy początek

yantraW 2015 r. minie ćwierć wieku mojego oddania idei piramid i pracy na rzecz rozwoju świadomości.
Na licznych zakrętach tej ścieżki wiele się nauczyłem i  jestem dziś po prostu szczęśliwy. Czuję się bezgranicznie bezpieczny i niezależny  - od kogokolwiek i czegokolwiek na świecie.  
Wspieramy się z Aldonką wzajemnie, obdarzamy się niegasnącą miłością, a przede wszystkim wielką przyjaźnią  i doskonałym zrozumieniem. Żyjemy uczciwie, w zgodzie z samymi sobą i robimy wyłącznie to, co budzi naszą pasję. Odkrywamy wciąż nowe bogactwo w nas samych, by ostatecznie przeżyć je w świecie materii. 

Wraz z grupą podobnych do nas zapaleńców dowiedliśmy, że każdy, kto rozpozna i faktycznie zastosuje kosmiczne prawa, doskonaląc wewnętrznego mistrza, otworzy bramy kosmicznej obfitości i stanie się na zawsze wolny od wszelkich pośredników do Boga, Szczęścia, Wiedzy i Obfitości.  
Pragniemy  zachęcić jak największą liczbę ludzi do skupienia się na twórczej mocy, byśmy wspólnie - korzystając z potęgi ducha - tworzyli w blasku piramid świat, w którym warto żyć!    yantra


Wypowiedzi byłych współpracowników o nas:yantraDr Waldemar Rybiński
Jezus z Nazaretu nauczał, że dobrych nauczycieli i mistrzów poznaje się po owocach ich czynów. Owoce nauk Państwa Mirońskich oraz owoce kontaktu z piramidami przez nich produkowanymi SĄ DOBRE.
Wniosły w moje życie wiele światła, wzmocniły moją wewnętrzną Moc. (...)
Jestem człowiekiem nieuznającym autorytetów i wiele razy próbowałem znaleźć nieścisłości bądź błędy w nauce (czy postępowaniu) Aldony i Jarka, mimo to nigdy nie znalazłem - choć wcześniej wydawało mi się to proste. (...)
Aldona i Jarek są szczerze oddani idei piramid, (...), znam ich od lat i wiem, kogo sobą reprezentują. Dają przykład innym, jak mistrzowsko postępują ze swoim życiem.(...)
yantraMałgosia i Jakub Tulwińscy

Jesteście dla nas jak latarnia morska, która wskazuje bezpieczną drogę do szczęścia i radości. Pomogliście wielu ludziom zobaczyć życie na nowo, dziękujemy.
Świadectwem Waszego mistrzostwa jest sposób, w jaki przekazujecie swoją Wiedzę innym ludziom, w pełni miłości i taktu pozostawiając każdemu wolny wybór. Jesteśmy całym sercem z Wami.yantra


Powitanie | Power Yantra | Piramidy Yantra | Historia | Modele Piramid

Piramidalne akcesoria | Berła | Cennik i zamówienia | Aktualności | O mnie | Linki | Kontakt

UWAGA!
Niektóre z prezentowanych tutaj fotografii to symulacje komputerowe, stworzone na bazie moich mniejszych modeli piramid.

Copyright © 2000-2020 do wszystkich tekstów zawartych na stronie: A.J. Miroński. All rights reserved.